Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Przedsiębiorstwo Informatyczne AdvaCom Sp. z o.o.
 2. Dane do kontaktu:
  Przedsiębiorstwo Informatyczne AdvaCom Sp. z o.o.
  61-001 Poznań, ul. Zawady 33,
  Tel. 61 871 81 00, Fax: 61 871 81 01, e-mail: office@advacom.pl
 3. Celem przetwarzania jest promocja własnych produktów i usług, wysyłanie informacji handlowych oraz budowanie relacji z klientami na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO (ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora).
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dane rejestracyjne

Przedsiębiorstwo Informatyczne AdvaCom Sp. z o.o.
61-001 Poznań, ul. Zawady 33
NIP: 779-00-00-043, Regon: 001317584, KRS: 0000104871

Rejestracja: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców
Kapitał zakładowy: 108.000,00 zł

Skontaktuj się z nami

+48 61 871 81 00
+48 61 871 81 01