Novell Systems House

Novell Systems House

Novell Systems House 150 150 AdvaCom

Pierwszą autoryzację firmy Novell uzyskaliśmy w 1994 roku. Był to najwyższy w hierarchii certyfikat Novell System House. Uzyskaliśmy go dzięki licznym wdrożeniom sieciowego systemu operacyjnego Novell NetWare.
Warto wspomnieć, że wdrożony przez nas system serwerów lustrzanych oparty na oprogramowaniu NetWare SFT pracował niezawodnie u jednego z naszych klientów bez zmian przez około 10 lat.
Po roku 2000 uzyskiwaliśmy kolejno tytuły Novell System Partner, Novell Business Partner, Novell Silver Partner.

Dane rejestracyjne

Przedsiębiorstwo Informatyczne AdvaCom Sp. z o.o.
61-001 Poznań, ul. Zawady 33
NIP: 779-00-00-043, Regon: 001317584, KRS: 0000104871

Rejestracja: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców
Kapitał zakładowy: 108.000,00 zł

Skontaktuj się z nami

+48 61 871 81 00
+48 61 871 81 01