SCO Authorized Partner

SCO Authorized Partner

SCO Authorized Partner 150 150 AdvaCom

In 1992 for the first time we have obtained authorization from SCO, the creator of SCO Unix, SCO UnixWare and SCO Open Server software. We had the title of SCO Authorized Partner for the entire period SCO was present on the IT market.

Registration data

Przedsiębiorstwo Informatyczne AdvaCom Sp. z o.o.
61-001 Poznań, ul. Zawady 33
NIP: 779-00-00-043, Regon: 001317584, KRS: 0000104871

Rejestracja: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców
Kapitał zakładowy: 108.000,00 zł

Contact us

+48 61 871 81 00
+48 61 871 81 01