Authorizations

Why work with us

The professionalism of AdvaCom was appreciated by well known global manufacturers of computer hardware and software, who have granted us their authorizations.

Many authorizations were granted in the previous century and are still being renewed. This demonstrates the very high level of knowledge of solutions for individual manufacturers.

Their authorizations allow the AdvaCom employees to have access to technical support and knowledge bases of individual manufacturers, which enables rapid and effective solving of problems which may occur when implementing advanced IT products.

Check our authorizations

Registration data

Przedsiębiorstwo Informatyczne AdvaCom Sp. z o.o.
61-001 Poznań, ul. Zawady 33
NIP: 779-00-00-043, Regon: 001317584, KRS: 0000104871

Rejestracja: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców
Kapitał zakładowy: 108.000,00 zł

Contact us

+48 61 871 81 00
+48 61 871 81 01