Microsoft Partner

Microsoft Partner

Microsoft Partner 150 150 AdvaCom

Microsoft has granted us our first authorization in 1993. It was a title of Microsoft Partner. Since the beginning of this century we have been granted the title of Microsoft Certified Partner. Additionally, due to the performance of large deployments based on Microsoft Server Software, we have also received Microsoft Advanced Infrastructure Solution and Microsoft Network Infrastructure Solution authorizations.

Registration data

Przedsiębiorstwo Informatyczne AdvaCom Sp. z o.o.
61-001 Poznań, ul. Zawady 33
NIP: 779-00-00-043, Regon: 001317584, KRS: 0000104871

Rejestracja: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców
Kapitał zakładowy: 108.000,00 zł

Contact us

+48 61 871 81 00
+48 61 871 81 01