HP Preferred Partner GOLD

HP Preferred Partner GOLD

HP Preferred Partner GOLD 150 150 AdvaCom

AdvaCom has been working with Hewlett Packard since 1995, within the field of networking devices, among others. Since 2010, the year when the 3Com company was acquired by Hewlett Packard, the cooperation has advanced significantly.  AdvaCom was on the 3rd place in Poland in the sale of HP Networking solutions in 2010.

Registration data

Przedsiębiorstwo Informatyczne AdvaCom Sp. z o.o.
61-001 Poznań, ul. Zawady 33
NIP: 779-00-00-043, Regon: 001317584, KRS: 0000104871

Rejestracja: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców
Kapitał zakładowy: 108.000,00 zł

Contact us

+48 61 871 81 00
+48 61 871 81 01