3Com Gold Partner

3Com Gold Partner

3Com Gold Partner 150 150 AdvaCom

The first certificate for networking devices AdvaCom has obtained from the 3Com company in 1995. It was a 3Com Authorized Networking Partner certificate. During the next years, we have received 3Com Authorized Solution Partner certificates, and since 2001 until the 3Com company was acquired by Hewlett Packard in 2010, we had the highest level certificate of 3Com Gold Partner.

Registration data

Przedsiębiorstwo Informatyczne AdvaCom Sp. z o.o.
61-001 Poznań, ul. Zawady 33
NIP: 779-00-00-043, Regon: 001317584, KRS: 0000104871

Rejestracja: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców
Kapitał zakładowy: 108.000,00 zł

Contact us

+48 61 871 81 00
+48 61 871 81 01